»Irena Gajser, mariborska diplomirana slikarka in magistrica umetnosti, je ustvarjalka raznolikega likovnega opusa. Čeprav se je v preteklosti pri njegovem snovanju naslanjala na vizualne izkušnje, je vedno vstopala v motivno notranjost in iskala globlja in pomenljiva sporočila. Razodevala jih je preko avtorskih artikulacij in stilizacij, ki so na eni strani potekale v geometrijski smeri, na drugi pa so vključevale stihijskost in eruptivnost akcijskega slikarstva. Postopoma so slikarkino pripovedno-izpovedno in likovno-vizualno entiteto začela objektivizirati simbolna znamenja in arhetipi. To razkriva njen slikarski opus in potrjuje magistrska naloga z naslovom »Geometrijska simbolika in simbolika mandale«, v vsej polnosti pa dokazuje  pričujoča razstava z naslovom »Zapisano v geometriji.«

»Avtorica raziskuje odnos med naravo in geometrijo, odkriva globje pomene in vrednote v geometrijskih simbolih zapisanega ter na takšnih »atributih« gradi njej lastna likovna ovrednotenja. Najraje prisluhne starim oblikam in praoblikam, krogu, kvadratu, trikotniku, likom, ki v sebi nosijo božansko geometrijo, ki premorejo moč ter posedujejo večne modrosti in sporočila.  Čeprav so izbrana simbolna znamenja vzeta iz občega slovarja simbolov, jih osebno posvoji ter z njimi vzpostavlja intimni diskurz v pomenskem raziskovanju, v odkrivanju njihovih vrednot, v razpiranju večplastnih vsebinskih pomenov ter v iskanju osebne likovno-vizualne realizacije in utemeljitve«.

 

 Likovna kritičarka,Anamarija Stibilj Šajn, univ. dipl. umet.zgod.