Razstavljena dela so bila izbrana po želji avtorice in predstavljajo geometrijski opus zadnjih treh let.