Irena Gajser

v  S A : U D

živa ustvarjalnost v galeriji DLUM

Židovska 10, Maribor

 

v galeriji bo prisotna

od 4. 1. do 26. 2. 2021

vsak dan v tednu

med 10. in 14. uro

v soboto med 10. in 13. uro