»Človek potrebuje svet simbolov, prav tako pa potrebuje tudi svet znakov, čeravno jih med seboj ne moremo prepletati.  Znaki označujejo pomen že znanih entitet in izražajo objektivni in abstraktni pomen. Simboli reprezentirajo skrivnostno, neznano, izražajo živeči subjektivni pomen in so spontani produkti arhetipske duše. Simbolov ne moremo ustvariti, lahko jih le odkrijemo, saj delujejo kot preoblikovalci in osvoboditelji duševne energije«, ( Edinger, 2004:152)

Dr. Musek  pa pravi: « globlji smisel simbolike, v kateri so zapisane skrivnosti sveta, življenja in usode človeštva, temelji tudi na povezavi mikrokozmosa z makrokozmosom. Vezan je na zgodovino religij, ki simbole interpretirajo vsaka po svoje«.

Povzetek iz magistrske naloge: GEOMETRIJSKA SIMBOLIKA IN SIMBOLIKA MANDALE Z NJENO UPORABNO VREDNOSTJO, (VSRŠ – Arthouse -College of Visual Arts, 2017)